Korets historie

Den 30.11.1903, ble koret stiftet av 20 år gamle Arnt Bergby  

1903-Kan vi forestille oss hvordan Sarpsborg var for så lenge siden? Byen hadde rundt 7000 innbyggere. Ingen biler, busser. Jernbanen ble åpnet i 1873, og var dermed det eneste raske framkomstmiddel, i tillegg til noen rutebåter som trafikkerte strekningen Halden-Moss-Horten- Kristiania fra 1843,en gang pr. uke. Ellers noe flere avganger med bl.annet, Trippebåtene «Krabben» mellom Sarpsborg og Fredrikstad med mange anløpssteder langs denne strekningen. Veiforbindelsen var forholdsvis bra, med datidens standard, helt siden 1700 tallet.

Det ble i slutten av 1800 tallet etablert en rekke bedrifter i byen hvor Borregaard var den største. I kjølvannet av disse etableringer, ble det stiftet en rekke foreninger, innen idrett, politikk, likeledes, sang og musikkforeninger. I 1903, samme år som Sangkoret Varden ble stiftet, ble Sarpsborg fotballkubb ,og Sarpsborg Arbeiderparti stiftet. I årene like etter flere andre sangkor, som Sannesund sangkor 1907, Freidig, og Ekko. Selv om arbeidsdagene var lange, var foreningslivet en kjærkommen adspredelse, hvor felles interesser kunne dyrkes. Sangkoret Vardens medlemmer økte, og koret var svært aktivt og opptrådte i alle Østfolds bygder. På den tid var sang og musikk et kulturarbeide av høy verdi både for publikum og for sangere. Varden økte stadig i antall og var på sitt høyeste i 1933 med 90 aktive sangere. I dette året var også korets første utenlandstur som representasjonskor for Norges sangerlag på «Västsvenska Sångerfesten»
I alle år etter var aktivitetsnivået godt og medlemstallet stabilt, men avtok dessverre betraktelig og på 90 tallet var det bare 10-12 igjen. Men ildsjelene Else og Mirjam ga ikke opp, og det hele lysnet betraktelig da Johnny Klemsdal overtok som dirigent i 1991. Medlemstallet økte igjen og aktiviteten var tilbake på gammelt godt nivå, med flere konserter og flere utenlandsturer i forbindelse med de forskjellige jubileer. I 1998 til Praha og ved 100 års-jubileumet til Scotland. 

Tone overtok som dirigent på slutten av 2003. Ved 105 årsjubileumet hadde vi en minneverdig tur til St.Petersburg. Berlinturen i jubileumsåret 2013 er uforglemmelig, hvor vi også hadde en minikonsert i Berlinerdomen. De mange musikkafe-arrangementene sprer alltid begeistring og sangglede hos publikum. De siste 2 årene har vi også vært på Borgen sykehjem hvor vi vekker gode sangminner hos mange av beboerne. I fjor deltok vi på Nordisk korfestival I Sarpsborg s vennskapsby Struer.

Det er med stor ydmykhet og respekt jeg som leder for koret ønsker ivareta de lange tradisjoner, samtidig som samfunnsutviklingen krever at koret tilpasses disse. Vi konkurrerer med en rekke fritidsbeskjeftigelser, ved siden av stor økonomisk frihet, er enkel og billig tilgang på flybilletter der, hvor vi kan komme til de fleste steder i Europa på få timer. Jeg vil påstå at vi har lykkes i tilstrebingen. I dette står vår kjære dirigent Tone sentralt. Hun gir oss nye utfordringer og hennes engasjement og sangpedagogiske evner fører oss videre til stadig høyere nivåer. At koret har utviklet seg og blitt mye bedre er selvfølgelig en subjektiv påstand, men utallige tilbakemeldinger fra habile sangere, bekrefter at det er tilfelle. Vardenmiljøet er en solid og klippefast forankret, holdning. Her føler alle seg velkommen fra første øvelse. Else og Mirjam er de som umerkelig har bidratt til dette. Alder og lang fartstid til tross, er de unge av sinn, og er villig med på ale forandringer. Det har slått meg at ALDRI EN ENESTE GANG har de sagt» slik gjorde vi ikke før»

Våre 2 siste seminarer med samling på hotell, og i og den uforglemmelige Struerturen har gitt medlemmene mulighet til å bli bedre kjent. Min påstand er-; jo mer kjent vi blir, desto tryggere blir vi, ikke så redde for å «feile» Da dette korrigeres med humør og godvilje og vi blir bare bedre. Når det er sagt er det er vi tydelige på viktigheten av å føle forpliktelsen ved å være med, så vel på øvelser, som seminarer og ikke minst alle konserter. Et kor er en samlet enhet som er totalt avhengig av alle stemmer for å fungere optimalt.  Vi øver ikke for å synge for hverandre, men for andre.  Selv om vi har det hyggelig i pausene er ikke kaffehyggen hovedformålet. Jeg setter veldig stor pris å få være med i et kor som Varden . I løpet av de 10 årene jeg har være medlem, har mye skjedd. Selv om medlemmer har kommet og gått. kommer stadig flere, og vi er nå 40 i antall. Et godt sted å være med stor positivitet og velvilje bidrar vi sammen til at Sangkoret Varden med våre eminente dirigent, utvikler oss til et attraktiv kor  I troen på at Varden-ilden brenner i våre hjerter, er også troen på at vi vil oppleve mange store konserter, og at koret vil bestå og runde mange, mange jubileum etter dette.
Erik Martinsen, leder i koret 2013