Om

Den 30.november 1903, ble koret stiftet av 20 år gamle Arnt Bergby


1903-Kan vi forestille oss hvordan Sarpsborg var for så lenge siden? Byen hadde rundt 7000 innbyggere. Ingen biler, busser og jernbanen ble åpnet i 1873, og var dermed det eneste raske framkomstmiddelet. I tillegg var det noen rutebåter som trafikkerte strekningen Halden-Moss-Horten-Kristiania fra 1843, en gang pr. uke. Ellers noen flere avganger med bl. annet Trippebåtene «Krabben» mellom Sarpsborg og Fredrikstad med mange anløpssteder langs denne strekningen. Veiforbindelsen var forholdsvis bra, med datidens standard.

 

Det ble i slutten av 1800 tallet etablert en rekke bedrifter i byen hvor Borregaard var den største. I kjølvannet av disse etableringer, ble det stiftet en rekke foreninger, innen idrett, politikk, likeledes, sang- og musikkforeninger.

I 1903, samme år som Sangkoret Varden ble stiftet, ble Sarpsborg fotballkubb, og Sarpsborg Arbeiderparti stiftet.

I årene like etter flere andre sangkor, som Sannesund sangkor 1907, Freidig, og Ekko. Selv om arbeidsdagene var lange, var foreningslivet en kjærkommen adspredelse hvor felles interesser kunne dyrkes. Sangkoret Vardens medlemstall økte, og koret var svært aktivt og opptrådte i alle Østfolds bygder. På den tid var sang og musikk et kulturarbeide av høy verdi både for publikum og for sangere. Varden økte stadig i antall og var på sitt høyeste i 1933 med 90 aktive sangere. I dette året var også korets første utenlandstur som representasjonskor for Norges sangerlag på «Västsvenska Sångerfesten»

 

I alle år etter var aktivitetsnivået godt og medlemstallet stabilt, men avtok dessverre betraktelig. På 90 tallet var det bare 10-12 igjen! Men ildsjelene Else og Mirjam ga ikke opp, og det hele lysnet betraktelig da Johnny Klemsdal overtok som dirigent i 1991. Medlemstallet økte igjen og aktiviteten var tilbake på gammelt godt nivå, med flere konserter og flere utenlandsturer i forbindelse med de forskjellige jubileer.

       I 1998 til Praha og ved 100 års-jubileet til Scotland.


Tone overtok som dirigent på slutten av 2003. Ved 105 årsjubileet hadde vi en minneverdig tur til St. Petersburg.


Berlinturen i jubileumsåret 2013 er uforglemmelig, hvor vi også hadde en minikonsert i Berlinerdomen. De mange musikkafe-arrangementene sprer alltid begeistring og sangglede hos publikum. De siste 2 årene har vi også vært på Borgen sykehjem hvor vi vekker gode sangminner hos mange av beboerne. I fjor deltok vi på Nordisk korfestival i Sarpsborgs vennskapsby Struer.


Vardenmiljøet er en solid og klippefast forankret, holdning. Her føler alle seg velkommen fra første øvelse. Else og Mirjam er de som umerkelig har bidratt til dette.

 

Et godt sted å være med stor positivitet og velvilje bidrar vi sammen til at Sangkoret Varden med vår eminente dirigent, utvikler oss til et attraktivt kor


I troen på at Varden-ilden brenner i våre hjerter, er også troen på at vi vil oppleve mange store konserter, og at koret vil bestå og runde mange mange jubileum etter dette.